Lyssna

Projekt i syfte att stärka transporter längs Vindelälvsvägen

Den 1 september startades Region Västerbottens förstudie kring transporter för besöksnäringen efter väg 363, Vindelälvsvägen. Förstudien genomförs i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan och pågår hela 2019. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transportlösning för besökare och matvaror längs väg 363 och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att området öppnas upp för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande om det finns alternativ till biltrafik. Bättre möjligheter för att leverera mat i obruten kylkedja efter Vindelälvsvägen, som sträcker sig från Ammarnäs ut till kusten, är dessutom nödvändigt för att den småskaliga matproduktionen och restauranger med närproducerad mat ska blomstra.

– Det här är någonting vi har jobbat för en längre period och det är fantastiskt att det ses över hur transporterna kan genomföras. På sikt får det stor betydelse för våra besöksnäringsföretag och stärker kollektivtrafiken i inlandet, säger Kjell Öjeryd, kommunalråd, som också nämner att det också lyfter det tänkta biosfärsområdet.

Masterstudenter inom interaktionsdesign kommer under en tio veckors kurs fokusera på transport- eller mobilitetslösningen efter Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363.

– Vi är stolta över Tillväxtverkets och Trafikverkets stöd i vårt arbete för att fler ska kunna ta sig till fantastiska platser i vårt län och där äta god närproducerad mat, säger Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg och projektledare vid Region Västerbotten. Att få göra detta i ett blivande biosfärområde tillsammans med Designhögskolan och med ett sådant stöd från föreningar, företag och myndigheter är hedrande. Det kommer inte vara enkelt och vi måste göra det förutsättningslöst och i samverkan.

Senast uppdaterad den 25 november 2019