Lyssna

Regeringen har beslutat om tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokaler

Föreningar och stiftelser med allmänna samlingslokaler kan från och med den 2 november söka ett nytt tillfälligt organisationsbidrag. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin.

Boverket administrerar det tillfälliga bidraget där 75 miljoner kronor ska fördelas under år 2020. Syftet med bidraget är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Bidraget lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och kan sökas mellan den 2 november och 16 november.

Mer information

Läs mer på Boverkets webbplats

Senast uppdaterad den 16 november 2020

Aktuellt