Till innehåll

Registrera din brunn

Det pågår ett intensivt arbete för att förbereda Sverige för framtida situationer med vattenbrist. Många myndigheter och kommuner samverkar för att ta fram underlag och vägledningar om bland annat vattenresurser, uttagsmöjligheter, vattenbehov, skydd av dricksvatten och lokal samverkan och krissamordning. För att kunna kontrollera och planera den kommunala vattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om tillgång till vatten och vattenuttag. SGU vill bland annat samla in mer data från befintliga brunnar. I det arbetet har kommunerna en viktig roll för att sprida information om Brunnsarkivet och möjligheten för enskilda brunnsägare att bidra på frivillig basis.

Genom att registrera din brunn bidrar du till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.

Rapportera in en brunn

Senast uppdaterad den 21 oktober 2021