Till innehåll

Rekommendation att koka dricksvattnet i Blattnicksele hävs

Drickvattnet är nu fritt fram att dricka.

Uppdatering 2024-07-05 kl. 15.40. Idag hävs rekommendationen att koka det kommunala vattnet i Blattnicksele. Laboratoriet har under eftermiddagen bekräftat att vattenprov nummer två är utan anmärkning och vattnet är därmed fritt fram att dricka.

 

Detta har hänt:

Uppdatering 2024-07-04: Sorsele kommun inväntar fortfarande provsvar varpå kokningsrekommendationen kvarstår. Provsvar inväntas tidigast i början på nästa vecka.

Uppdatering 2024-07-02: Verksamheten inväntar fortfarande provsvar varpå rekomendationen att koka vattnet för dem med kommunalt vatten i Blattnicksele kvarstår.

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk rekommenderas som en säkerhetsåtgärd att kranvattnet ska kokas innan det kan drickas eller används i matlagning. Kokningsrekommendationen hävs inte förrän det är bekräftat genom vattenprover att vattnet är tjänligt igen.

Prov har tagits den 1 juli 2024 som kommer att analyseras vid laboratoriet i Umeå. Om detta prov visar vattenkvalitet utan anmärkning kommer ett andra prov tas för att bekräfta detta enligt rutin.

Vi återkommer så fort vi vet någonting om när vattnet är att bedömas som tjänligt.

Vattentank ställs inte ut i detta läge. Om rekommendationen att koka vattnet blir långvarigt kommer nytt ställningstagande om att ställa ut vattentank att tas.

Sorsele kommun rekommenderar boende i området som är anslutna till det kommunala vattennätet att koka dricksvattnet – detta omfattar till exempel vattnet för tandborstning, men inte dusch – till dess att ny provtagning kunnat göras. 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa i större detalj om hur och när du ska koka vattnet. 

Senast uppdaterad den 5 juli 2024

Aktuellt