Lyssna

Läs resultatet från Medborgarundersökningen 2017

Under hösten 2017 genomförde Statistiska Centralbyrån sin enkätundersökning Medborgarundersökningen i Sorsele kommun. 800 medborgare i kommunen fick möjlighet att besvara en enkät om Sorsele kommun som plats att bo på, vad de tycker om kommunens verksamheter och hur de upplever sina möjligheter att påverka och få information.

Medborgarundersökningen skickades ut till 800 slumpvist utvalda kommunmedborgare och 44 procent svarade på enkäten. Glädjande är att Sorsele kommun upplevs som en trygg plats att bo på, och att bland annat Räddningstjänsten får goda betyg av kommunmedborgarna.

Fritidsmöjligheter och arbetsmöjligheter är två av de svarsområden som Statistiska centralbyrån pekar ut som prioriterade för att förbättra kommunens totala index, i likhet med idrotts- och motionsanläggningar, grundskolan, gång- och cykelvägar, miljöarbete, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer samt kultur.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Medborgarundersökningen, och här kan du läsa rapporten i sin helhet.

 

 

Senast uppdaterad den 10 juni 2019