Till innehåll

Resultatet av avfallsenkäten

Under sommaren genomfördes årets avfallsenkät. De 12 svarandes synpunkter kan du läsa här.

12 personer svarade varav samtliga var över 36 år gamla, majoriteten mellan 36 och 70 år gamla. Av dessa var 9 personer bosatta i Sorsele, 3 i Gargnäs och ingen i Ammarnäs. Alla utom en bosatta i villa.

Sju personer tyckte att kommunens information om avfall och återvinning var mycket bra eller ganska bra, medan fem personer tyckte att det var ganska dåligt eller mycket dåligt. Åtta personer tyckte att de har tillgång till den service för hantering av avfallet från den egna bostaden som de önskar. Tre personer har inte det.

 ”Grovsopor är svårt för någon som jobbar heltid”, ”renare och snyggare runt återvinningsstationen” samt önskemål om att kunna lämna glödlampor, lysrör, sprayflaskor och batterier på samhället var några av de synpunkter som framkom.

De flesta av svararna är duktiga på att sortera sitt hushållsavfall, men färre sorterar sitt elavfall, farliga avfall samt batterier. Matavfall sorterades enbart av tre personer.

Senast uppdaterad den 6 december 2021