Risk för frysning av vatten

Just nu går tjälen ned i marken vilket innebär att risken för att vattenledningar kan frysa ökar. Vi vill därför uppmana de som vet med sig att man tidigare haft problem med frysningar att ha vatten rinnande hela tiden, detta innebär att risken för frysning minskar. Detta gäller även de som är anslutna i slutänden på vattenledningen.

Hälsningar
Gatukontoret

Senast uppdaterad den 3 maj 2018