Till innehåll

Sorsele kommun och Region Västerbotten i samarbete kring gemensam vårdavdelning under sommaren

Sorsele kommun och Region Västerbotten går samman för att säkerställa tillgången till vårdplatser för invånarna i Sorsele kommun under sommaren 2024, genom en gemensam vårdavdelning veckorna 25-32.

Den gemensamma insatsen gynnar inte bara multisjuka äldre utan Sorseleborna i stort. Det övergripande målet med och fokus för samarbetet är dock en fördjupad samverkan mellan Region Västerbotten och Sorsele kommun.

– Samarbete är det sätt vi kan maximera resurser och arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Initiativet innebär en förstärkning av relationen mellan Sorsele kommun och Region Västerbotten, och öppnar upp möjligheten för framtida samverkan och gemensam utveckling för att möta invånarnas behov, säger omsorgschef Sara Johansson (Sorsele kommun) och verksamhetschef Catharina Ingvarsson (Region Västerbotten).

– Regionen och kommunen måste jobba ihop för att klara verksamheterna i framtiden, i och med att resurserna är sparsamma. Om den här sommaren fungerar kan vi fortsätta på den inslagna vägen.

Senast uppdaterad den 10 juni 2024

Aktuellt