Samhällsbyggnadsnämnden informerar

Du som går i byggtankar:
Innan du börjar bygga, ta alltid reda på vad som gäller för bygglov, rivningslov, strandskyddsdispenser, anmälan med mera.

Det krävs startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan. Sanktionsreglerna har skärpts och det kan bli mycket dyrt att påbörja ett bygge utan startbesked.

Tänk på att lämna in ansökan i god tid före tänkt byggstart.

Tänker du anlägga enskilt avlopp eller installera en värmepump krävs tillståndsansökan eller en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Du måste invänta beslut innan arbetet får påbörjas, tänk på att lämna in ansökan/anmälan i god tid.

OBSERVERA

För att du ska hinna få bygglov eller startbesked, tillstånd/beslut om avlopp och värmepump innan sommaren, ska ansökan eller anmälan lämnas in senast 31 maj 2018.

Blanketter för ansökningarna hittar du på www.sorsele.se eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Samhällsbyggnadsenheten
0952-140 60 byggnadsinspektör
0952-143 28 miljöinspektör
e-post: miljo.bygg@sorsele.se

Senast uppdaterad den 6 april 2018