Lyssna

Samhällsbyggnadsnämnden informerar

Ska du bygga nytt, ändra, riva, anlägga avlopp eller installera värmepumpar i sommar?

Sök bygglov och tillstånd snarast!

Under vår och försommar vill många komma igång med sina bygg- och anläggningsprojekt. Det innebär en stor mängd ansökningar som ska handläggas.

För att vara säker på att få ditt bygglov eller tillstånd för avlopp och värmepumpar behandlat i nämnden den 25 juni är sista dagen för ansökan 31 maj 2019.

Blanketter för ansökningarna hittar du på www.sorsele.se eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Byggnadsinspektör
Ann-Catrine Magnusson
Telefon: 0952-140 60
E-post: ann-catrine.magnusson@sorsele.se

Miljöinspektör
Annika Lindberg
Telefon: 0952-143 28
E-post: annika.lindberg@sorsele.se

Senast uppdaterad den 16 april 2019