E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Samråd om nya avfallsföreskrifter

Tekniska verksamheten har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter från den 17 september till den 15 oktober.

Sammanfattning av förslag till förändringar

Nytt är bland annat att kommunen blir ett renhållningsområde uppdelat i en rad nya hämtningsområden, så att alla permanentboende och majoriteten av fritidshusen kan erbjudas renhållningstjänster för omhändertagande av brännbart hushållslikt avfall med sopkärl och 14-dagars hämtning. Avfallsföreskrifterna föreslår därutöver att sopkärl blir obligatorisk för permanentboende och frivilligt för fritidshus. Prövning av det obligatoriska sopkärlet föreslås ske hos Samhällsbyggnadsnämnden i Sorsele kommun.

I nuvarande avfallsföreskrifter, så även i förslaget till nya föreskrifter, är grundavgiften obligatorisk för alla boendetyper och även där hanteras ansökningar om dispens för grundavgift hos Samhällsbyggnadsnämnden.


Här hittar du förslaget

Mellan den 17 september och 15 oktober 2019 är förslaget på föreskrifter om avfallshantering i Sorsele kommun utställt på samråd och det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Under perioden finns förslaget tillgängligt på följande platser:

• Sorsele bibliotek
• Sorsele kommunhus
• Här på Sorsele kommuns webbplats: www.sorsele.se/avfallsforeskrifter

 

Information om kommunala avfallsföreskrifter

Lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan utgör en så kallad renhållningsordning. Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § miljöbalken hållas samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas ut för granskning under minst fyra veckor.
Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter, även de som inte är fastighetsinnehavare eller myndighet.


Såhär kan du lämna synpunkter

Synpunkter ska senast den 15 oktober 2019 ha inkommit skriftligt till
Sorsele kommun
924 81 SORSELE
eller till: kommun@sorsele.se

Ange diarienummer 2019/42-450 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun.” Synpunkter som lämnas är en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Senast uppdaterad den 25 november 2019