Lyssna

Samrådsinbjudan - Gargnäs och Sorsele

Våren 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter. Under perioden 2019-04-22 till 2019-06-14 inbjuds medborgare, näringar, myndigheter och andra berörda parter att lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa planförslaget, lämna synpunkter och se datum för samrådsmöten i Gargnäs och Sorsele: Samrådsinbjudan FÖP - Gargnäs och Sorsele.

Senast uppdaterad den 22 april 2019