Samrådsträffar översiktsplan

Sorsele kommun har tagit fram ett förslag för ny översiktsplan – ”Ett livskraftigt Sorsele 2030 – Översiktsplan för Sorsele kommun”. Nu bjuder vi in till samråd till alla som är intresserade där förslaget presenteras. Här kommer det finnas möjlighet att prata med politiker och tjänstemän. På respektive serviceort kommer programpunkter att hållas för skolorna och äldregrupper under dagtid. Kvällstid är allmänheten välkomna på följande tider och platser.

Ammarnäs (Ammarnäsgården) 9 Jan

 • 13.00 - 15.00: Äldre/Pensionärer,
 • 17.00 - 19.00: Allmänheten

Sorsele (Sorsele bibliotek) 11 Jan:

 • 09.00 - 10.00: Lågstadiet
 • 10.00 - 11.00: Mellanstadiet
 • 13.00 - 14.00: Högstadiet
 • 14.00 - 15.00: Äldre/Pensionärer
 • 15.00 - 16.00: Älvbrinken,
 • 18.00 - 20.00: Allmänheten

Blattnicksele (Biffen) 16 Jan:

 • 09.00 - 10.00: Lågstadiet
 • 10.00 - 11.00: Mellanstadiet 
 • 13.00 - 14.00: Äldre/Pensionärer
 • 18.00 - 20.00: Allmänheten.

Gargnäs (WEDO) 23 Jan:

 • 14.00 - 16.00: Äldre/Pensionärer
 • 18.00 - 20.00: Allmänheten
Senast uppdaterad den 4 januari 2018