Lyssna

Sandlådor för egen halkbekämpning

Gatukontoret informerar - sand finns för hushållen i kommunen att hämta för egen halkbekämpning.

Sand finns att hämta för hushållen på följande ställen:

Sorsele tätort              - Fågelstigen (vid pumpstationen.)
                                        - Kommunförrådet (Norra industriområdet)
                                        - Vattentornet
                                        - Bilprovningen
                                        - Busstationen
                                        - Solhem

Ammarnäs                    - Affären
                                         - Återvinningscentralen

Blattnicksele                 - Bakom Sjöbergs Åkeri garage

Gargnäs                          - ÅVS-stationen, parkeringen vid Wedo Systems

Sanden finns i stora BLÅ behållare och från dessa kan hushåll hämta sandningssand (saltat för att inte frysa) vid behov.

Om sanden tar slut i någon behållare, ring Gatukontoret, telefon 140 70 eller kommunens växel, telefon 140 00.

Senast uppdaterad den 9 augusti 2019