Sista etappen i ombyggnationen av Vindelälvsskolan avbryts

Sorsele kommun avbryter den planerade sista etappen i ombyggnationen av Vindelälvsskolan, det vill säga ombyggnaden av de lokaler som används av år 7-9.
– Framför allt är det synd om eleverna och personalen som förväntat sig en bättre arbetsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd.

Den huvudsakliga anledningen till att arbetet avbryts är att det saknas medel för att slutföra projektet. De redan genomförda etapperna har blivit dyrare än förväntat, samtidigt som statsbidraget från Boverket uteblir. Sammantaget innebär detta att ombyggnaden skjuts på framtiden.

– Vi måste avbryta arbetet nu. Men även om möjligheten att göra det i dagsläget inte finns, har vi ambitionen att också slutföra projektet, och förhoppningen är att kunna ta det i nästa års investeringsbudget, säger Kjell Öjeryd.

Senast uppdaterad den 14 maj 2018