Skolstart höstterminen 2018

Sommarlovet är snart slut och det är dags att packa skolväskan.
Välkommen till ett nytt läsår.

Grundskola

Upprop i kommunens skolor sker den 20 augusti enligt följande:

Blattnicksele skola kl. 08.00
Ammarnäs skola kl. 08.30
Vindelälvsskolan i Sorsele kl. 08.30
Introduktionsprogrammen på Älvbrinken kl. 08.30

OBS!! Skoldagens längd på fredagar ändras!
Fortsättningsvis kommer skoldagen på fredagar att vara lika lång som övriga dagar. Det gör att skolbussarna kommer att avgå från Sorsele klockan 15.30.
 

Gymnasieskola
För elever som läser i gymnasieskolan på annan ort: kom ihåg att ansöka om inackorderingsbidrag eller busskort.
 

Vuxenutbildning

Utbildning i svenska för invandrare
Grundläggande kunskaper i svenska språket för vuxna personer med annat modersmål än svenska, 15 timmar/vecka. Kontinuerlig antagning.

Grundläggande vuxenutbildning
Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap

Ovanstående kurser finns platsförlagda på Älvbrinken/Lärcentrum med kursstart v 34.
Dagtid med kontinuerlig antagning.             

Distanskurser med flexibelt upplägg inom ett flertal gymnasiekurser finns via Hermods.

Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida under Utbildning och barnomsorg – Kommunal vuxenutbildning.

Vid frågor om vuxenutbildning, kontakta studie- och yrkesvägledare Håkan Dahlberg, 0952-14203.

Välkomna till ett nytt skolår!

Senast uppdaterad den 15 augusti 2018