Lyssna

Skolstart i Sorsele kommun 2019

Grundskola

Upprop i kommunens skolor sker måndagen den 19 augusti enligt följande:

Blattnicksele skola klass 3-6 kl 08.00
Ammarnäs skola kl 08.30
Vindelälvsskolan i Sorsele kl 08.30
Introduktionsprogrammen på Älvbrinken kl 08.30

Elever i förskoleklass börjar 20 augusti, samma sak gäller Blattnicksele klass 1-2.

Gymnasieskola

För elever som läser i gymnasieskolan på annan ort: kom ihåg att ansöka om inackorderingsbidrag eller busskort. 

Vuxenutbildning

Utbildning i svenska för invandrare

Grundläggande kunskaper i svenska språket för vuxna personer med annat modersmål än svenska, 15 timmar/vecka. Kontinuerlig antagning.

Grundläggande vuxenutbildning        

Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap

Ovanstående kurser finns platsförlagda på Älvbrinken/Lärcentrum, dagtid med kontinuerlig antagning.

Gymnasial vuxenutbildning                 

Distanskurser med flexibelt upplägg inom ett flertal gymnasiekurser finns via Hermods.

Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida under Utbildning och barnomsorg – Kommunal vuxenutbildning.

Vid frågor om vuxenutbildning, kontakta studie- och yrkesvägledare Håkan Dahlberg, 0952-14203.

Välkomna till ett nytt skolår!

Senast uppdaterad den 9 augusti 2019