Till innehåll

Sommarbrev från skolchefen

Sommarlovet nalkas i skolans värld och få junimånader har väl elever och medarbetare i utbildningsverksamheterna – förskola, skola och vuxenutbildning - känt sig så möra som denna. De senaste veckornas försmak på sol och sommarvärme kom verkligen som en skänk från ovan. Den kanske allra bästa belöningen efter ett riktigt slitsamt läsår.

Försiktighetsåtgärder har under pandemiåret vidtagits i verksamheterna såsom införande av handsprit, munskydd, fjärrundervisning, digitala möten och försök att hålla fysiskt avstånd till varandra under skoldagarna samtidigt som undervisningen helst ska fortgå så normalt som möjligt. Hela tiden med vetskapen om att den osynliga fienden – Coronaviruset – kan finnas mitt ibland oss. Personal, elever och vårdnadshavare har varit oroliga för liv och hälsa men vi har ändå hållit verksamheten igång. För barnens skull. Som Astrid Lindgren skulle ha sagt, ”Det finns vissa saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Det finns verkligen inga tårtor, blombuketter eller sommargåvor som kan kompensera för det risktagandet och den kämpaglöd som synts i våra verksamheter. Inga tackbrev eller tal från en simpel skolchef heller. Allt sådant känns bara fjuttigt i en sådan här situation.

Åtgärderna som vi alla gemensamt i Sorsele kommun har vidtagit har resulterat i att vi helt undkommit smittfall inom Sorseles kommunala förskolor, både bland barn och personal. I skolan har vi haft något enstaka smittfall som vi lyckats hantera resolut och därigenom stoppat smittspridningen. Sammantaget har vi hittills lyckats väl utifrån rådande omständigheter. Med rätt fokus, snabb reaktionsförmåga, mod, god kommunikation, uthållighet och stark laganda kan man klara nästan vilken utmaning som helst. Det har Sorseleborna visat prov på nu när det verkligen gällde. Jag är uppriktigt imponerad och stolt över era uppoffringar och unnar er alla - och inte minst våra fina barn och unga – det bästa tänkbara sommarlov där de får med sig riktigt härliga sommarminnen.

Jag känner nu som många andra i skolans värld en enorm längtan efter att få fokusera på vanliga och trevliga utvecklingsområden istället för riskhantering av Coronasmitta. I höst ska vi försöka ta tag i dem istället och kan förhoppningsvis ha ett betydlig mer normalt läsår än det innevarande, även om faran sannolikt inte är helt över i höst. Normaliserade kontakter med våra partners i närsamhället, den vanliga PRAO:n, studiebesök samt gästande inspiratörer är verkligen efterlängtade inslag i vår vardag.

Vi har nästa läsår några spännande nyheter att ägna våra tankar åt:

Entreprenörskap – det fantastiska arbetet med entreprenörskap i skolan har vi under våren uppmärksammats och prisats för i Västerbottensregionen och det fortsätter vi såklart med. En avtalsförlängning gentemot Ung Företagsamhet har gjorts under våren. Vikten av att ha goda relationer med närsamhället och att koppla in dem i vår undervisning kan inte nog understrykas. Där vill vi redan nu skicka en extra varm sommarhälsning till våra Sorseleföretagare som vi snart hoppas på att få möta igen i olika undervisningssammanhang. En fin samverkan och möten med er ser vi fram emot nästa läsår när viruset inte längre utgör ett lika stort hot. Ni har väldigt mycket att lära våra elever och bidrar med helhetstänk, sammanhang och inspiration. Ni är viktiga förebilder! Utan er skulle Sorsele inte vara detsamma. Pedagogerna ska också få lära sig lite mer om värdeskapande lärande och testa på den metoden som ska öka elevernas motivation, deras kunskaper och entreprenöriella förmågor. I dagarna har vissa klasser synts på samhället i olika uppdrag som är kopplade till just entreprenörskap och företagsamhet.

Digitalisering – Chromebooks delas ut till grundskoleelever till hösten som ett nytt arbetsverktyg. Vi får då lära oss mer om att arbeta molnbaserat med stöd av mer erfarna kommuner såsom Vännäs och Vilhelmina.

Hälsa – Utifrån de elevenkäter som fyllt i via skolhälsovården kan vi se att det finns en stor och viktig utmaning inom hälsoområdet hos våra elever. Här behöver vi alla hjälpas åt. Skolledningen arbetar nu för att hitta en organisation som kan stödja detta viktiga arbete. Sorsele moves 2.0 ser vi kanske också sjösättas i höst. Det vore trevligt att kunna samla hela kommunen kring någon spännande hälsoutmaning. Föreningar, näringsliv, kultur och fritid, förskola och skola kan säkert skapa något gemensamt projekt kring detta. Vi hoppas på att kunna återkomma kring detta i höst!

Samisk integrering – i höst startar vi arbetet med samisk integrering vilket innebär att undervisningen ska ske delvis på samiska i så många skolämnen som möjligt. En samisktalande lärare går då bredvid ordinarie lärare vissa lektioner och bidrar med samisk språk- och kulturkompetens till våra samisktalande elever. Vi har fått bidrag från sameskolstyrelsen på 265 000 kr till detta. Tjänster kommer att utlysas inom kort. Känner du någon samisktalande person som kan vara lämplig att rekrytera får du gärna tipsa rektorerna.

Om vi inte ses innan semestrarna vill jag önska dig en mycket välförtjänt semester! Må solen lysa över er alla!

Från hjärtat, stort och varmt TACK till alla elever, vårdnadshavare, underbara medarbetare och andra medborgare i Sorsele! Tillsammans har vi hittills klarat Coronautmaningen riktigt bra. Era insatser detta läsår är vi många som aldrig kommer att glömma.

Varma sommarhälsningar,

Ulrika Eriksson
Skolchef
Sorsele kommun

Senast uppdaterad den 22 juni 2021