Till innehåll
Framför föd timmerstuga sitter personer vid bord.

Sorsele hembygdsgård och området kring

Nu finns möjlighet för dig och ditt företag att väcka liv i hembygdsområdet igen!

Har du en affärsidé för utveckling av området som på sikt kan skapa en året runt verksamhet. En verksamhet som gör området tillgängligt för primärt medborgare och besökare samt bidrar till att stärka kommunens attraktionskraft. Vi vill veta mer om din idé, kontakta undertecknad senast 5 december om du är intresserad eller bara har funderingar.


Erika Hjukström
Verksamhetschef Utveckling
erika.hjukstrom@sorsele.se 
0952-14029

Senast uppdaterad den 2 november 2022

Kultur och fritid

Kultur- och fritidschef
Henrik Sjöström
Telefon: 0952-142 02
henrik.sjostrom@sorsele.se

Simhall och idrottshall
Telefon: 0952 - 142 38
simhallen@sorsele.se

Bibliotek
Telefon: 0952 - 142 30
bibliotek@sorsele.se

Kulturskolesamordnare
René Amtenbrink
rene.amtenbrink@sorsele.se

Fritidsledare
Emelie Stenvall
emelie.stenvall@sorsele.se