E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Sorsele i topp för handelns ökning

Storuman var den kommun där detaljhandeln växte snabbast förra året – men Sorsele kom på andra plats, enligt rapporten Handeln i Sverige 2017. Det kan vi tacka turister för, enligt Rickard Johansson, analytiker på HUI Research som står bakom rapporten.

Ökningen räknas procentuellt, vilket gör att en ökning på ett par miljoner ger ett kraftigt utslag i statistiken i en mindre kommun som Sorsele jämfört med Umeå. Men ökningen finns där ändå:

– I Sorseles fall handlar det om att livsmedelsförsäljningen drivits framåt i kommunen, och det höjer dagligvaruhandeln, säger analytikern Rickard Johansson. Han härleder en del av handelns ökning till gränshandeln:

– I vissa svenska kommuner längs den norska gränsen har gränshandeln en stark betydelse, och det ser vi även i Sorseles fall. Rickard Johansson lyfter också att det finns nytillkomna företag verksamma i sällanköpsvaruhandeln – det vill säga kläder och fritidsartiklar – som höjer statistiken.

Patrik Abrahamsson, ordförande i Företagarna Sorsele, menar att besöksnäringens tillväxt i kommunen är en bidragande orsak till den stärkta handeln. Men, påpekar han, Sorseleborna väljer också att handla på ett annat sätt än tidigare:

– Jag tror att det finns en större lojalitet bland kommunborna att handla lokalt. Vi är mer medvetna än tidigare om vikten att stödja de lokala företagen och servicen som finns på orten.

E-handeln är inte inräknad i rapporten.

Senast uppdaterad den 25 november 2019