Till innehåll

Sorsele inte längre Sveriges näst minsta kommun

I 43 år har Sorsele kommun varit mindre än Dorotea. Nu har Sorsele gått om Dorotea i befolkningsmängd och är inte längre Sveriges näst minsta kommun.

1979 gick Dorotea om Sorsele kommun i befolkningsmängd. Då hade Dorotea 3945 innevånare mot Sorseles 3911 innevånare. Vid den befolkningsräkning som gjordes i november 2021 hade Sorsele kommun sju innevånare fler än Dorotea kommun och är, om än tillfälligt, inte längre Sveriges näst minsta kommun.

– Hur mycket skiljer det sig, frågar KSO Kjell Öjeryd spontant när han presenteras för nyheten. 

– På sätt och vis är det ett bevis att vi går åt rätt håll. Vi ser en inflyttning i kommunen som inte beror på en flyktingvåg, utan av egen kraft. Det är jag väldigt glad över, säger Kjell Öjeryd.

Kommunchef Mats Engman håller med honom.

– Det är bara fantastiskt kul, framför allt att folk väljer att flytta hit. Det gäller bara att hålla i det!

Den totala siffran för Sorsele kommun, som publicerades av SCB den 22 februari, landade på 2460 innevånare - ett plus på 24 innevånare totalt sett under året. Skillnaden mot Dorotea var i januari 2022 endast +1 innevånare. 


Utflyttning påverkar befolkningsstatistiken

Till och med november har folkmängden i Sorsele ökat, även om den generella trenden är en befolkningsminskning som inte beror på bristande inflyttning – utan på utflyttning.

Under 2022 med början i april kommer därför Sorsele kommun tillsammans med Åsele kommun att genomföra projektet Små. Projektet avser en förstudie för att kartlägga utflyttningen från kommunen. Genom förstudien vill man få kunskap om varför människor flyttar för att kunna arbeta med faktorer som påverkat utflyttningen.

Projektet initierades av Jenny Ottosson, inflyttningssamordnare på Utvecklingsverksamheten, och finansieras till hälften av Region Västerbotten.

Senast uppdaterad den 23 februari 2022