E-tjänster Lyssna

Sorsele kommun satsar mest i Sverige på bibliotek

Sorsele kommun betalade drygt 1 100 kronor per invånare för biblioteksverksamheten under 2017, medan Skövde kommun lade drygt 260 kronor. Det visar statistik från Myndigheten för kulturanalys som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Enligt rapporten var Sorsele kommun den kommun som satsade mest pengar per invånare på biblioteksverksamheten under 2017, skriver SVT. 

Pär Röckner, kultur- och fritidschef, säger i en intervju med SVT att biblioteksverksamheten är en viktig del av kulturlivet i Sorsele kommun. Han menar att biblioteken är en viktig mötesplats med folkbildande funktion. 

– Dessutom är det ett led i integrationen. Vi har till exempel kopplingar mellan SFI och biblioteken, säger Pär Röckner. 

Den största utgiften för kommunens bibliotek är personalkostnader. Därutöver tillkommer utgifter för böcker, författarbesök och andra arrangemang. Lokalhyra, som annars kan vara en stor utgiftspost för biblioteksverksamhet, har vare sig huvudbiblioteket i Sorsele eller någon av filialerna i Gargnäs och Ammarnäs, berättar fastighetschef Michael Wesslander. 

 

Enligt Pär Röckner är ett viktigt led i att få en levande landsbygd att hålla liv i kulturlivet, skriver SVT:

– Vi är en av de största kommunerna till ytan men få till antalet. Kulturen är bärande när det kommer till att binda samman människor.

Läs hela artikeln och se inslaget här.

Senast uppdaterad den 25 november 2019