Lyssna

Sorsele Lärcentrum begränsar tillgång till sina lokaler

Information om restriktioner för att minimera smittspridning av Coronavirus covid -19 på Sorsele Lärcentrum.

För att minimera smittspridning inför nu Sorsele Lärcentrum restriktioner för sin verksamhet. Lärcentrum stänger sina lokaler för spontana besök från och med 23/11 fram till dess Sorsele kommunchef beslutar om lättnader av restriktioner i Sorseles offentliga lokaler.

Detta innebär att våra studieplatser i noderna och på biblioteket i Sorsele också stängs.

Vi tar fortsättningsvis mot bokade besök eftersom vi ser ett ökat behov av distansstudier för eftergymnasiala studenter samt föreningar, företags och organisationers behov av teknik och stöd för digitala möten. Vår personal jobbar hemifrån i så stor utsträckning som möjligt och är tillgänglig per telefon och mejl måndag till fredag kl 8-16.

För bokningar kontakta:

Hanna Holmberg

0952-142 23

hanna.holmberg@sorsele.se

Senast uppdaterad den 20 november 2020