Lyssna

Sorsele lyckas bra med skolan enligt ny skolrankning

Sorsele lyckas bra med skolan utifrån sina förutsättningar. Den bedömningen gör Lärarnas riksförbund i sin skolrankning som släppts i dagarna.

I undersökningen har Lärarnas riksförbund utgått ifrån fyra olika variabler: undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat. Med sin rankning vill förbundet problematisera skolrankningarna eftersom de ofta ger en förenklad bild av verkligheten, förklarar Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund i en intervju med Skolvärlden.

Av denna anledning är kommunerna indelade i olika kategorier som samlar kommuner med liknande förutsättningar. Bland de tjugo glesbygdskommuner som Sorsele jämförs med ligger Sorsele på en fin tredjeplats, efter Torsby och Åsele. Totalt sett har Sorsele näst bäst lärarbehörighet i hela landet, en faktor som Lärarnas riksförbund Åsa Fahlén pekar på som viktig för arbetsmiljö och arbetsbörda.

– Det är väldigt positiva nyheter, säger Sorsele kommuns skolchef Ulrika Eriksson, som också påpekar att kostnaden för skolan också är den tredje högsta i landet.

– Vi har valt att ha det så i vår kommun eftersom vi vill ha en trygg och bra skola i nationella mått mätt. I många avseenden når vi det målet, säger Ulrika Eriksson.

Sett till totalen rankas Sorsele på tredje plats av Västerbottens läns kommuner, näst efter Åsele och Storuman.

Senast uppdaterad den 25 november 2019