Lyssna

Sorseleungdom utvecklar Inlandsbanemuséet

Sorsele kommun är en av två kommuner som inför sommaren 2019 har tilldelats stöd från organisationen Arbetets museum. Stödet används för att utveckla Inlandsbanemuséet tillsammans med ungdomar – i det här fallet Evelina Hedman, 16, som bland annat erbjuder Inlandsbanans gäster möjligheten att spika i slipers.

– Inlandsbanan behöver mer aktiviteter, säger kultur- och fritischef Pär Röckner om själva grundidén i att utveckla aktiviteter kring Inlandsbanemuséet. Men, fortsätter han, tanken var också att erbjuda ungdomar ett sommarjobb för att kunna visa på nya tjänster som kan finnas inom kulturella och kreativa näringar, något som verkar ha lyckats. Det här feriearbetet, berättar Evelina, är ”någonting annat”.  

– Jag har lärt mycket mycket om Inlandsbanan och om hur andra ser på Sorsele, men jag får också tankar på hur jag själv skulle vilja utveckla den här platsen så att fler stannar och kommer hit på besök. Jag skulle tycka att det var kul att få utveckla samhället på sikt, säger Evelina Hedman.

 

Aktiviteter för både barn och vuxna

 Själva feriearbetet pågår under två veckors tid och har hittills inneburit en del egen forskning kring Inlandsbanan och hur det har påverkat livet i Sorsele, och utbildning i kundbemötande, retorik samt guidning. Bland annat har man en aktivitet för de gäster som kommer med Inlandsbanan: att prova på rallarens arbete genom att spika i slipers, och tar fram informationsmaterial att använda i Inlandsbanemuséet.

 

Pär Röckner testar att spika slipers

Med tungan rätt i munnen. Kultur- och fritidschef Pär Röckner testar aktiviteten vid Inlandsbanemuséet. Foto: Maria Broberg.

 

– Jag har fått komma med egna idéer och förslag ur mitt perspektiv som ung, det kommer mycket barn med Inlandsbanan och jag har riktat in mig på att involvera dem. Men det är många vuxna som tycker att aktiviteterna är roliga också, säger Evelina.

Arbetets museums motivering: Arbetets museum uppskattar idén att utveckla museet tillsammans med ungdomar och göra Inlandsbanan mer levande med kläder, rekvisita och verktyg. Det är också utmärkt att en handledare ska lära ungdomarna kundbemötande, retorik och guidning. Bra beskrivning av förväntat resultat och metod.

Senast uppdaterad den 25 november 2019