Till innehåll

Studera till sjuksköterska i Sorsele

Nu finns bättre möjligheter att studera till sjuksköterska i Sorsele. Umeå universitets nya satsning på decentraliserad sjuksköterskeutbildning innebär att du har Sorsele som studieort. 

Syftet är att stärka kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i Södra Lappland och framförallt inlandet. I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort och vid praktiska moment som innebär resor så utgår ersättning till studenterna.

Sorsele har två platser
Det är en markant skillnad från en ren distansutbildning där den studerande får stå för alla former av resor och dubbla boenden själv vid praktiska moment och VFU. 

Ansökan till studieorterna sker efter avslutad antagning till programmet. Sorsele har två studieplatser vid varje terminsstart.

Läs mer på Umeå universitets hemsida

Om sjuksköterskeprogrammet

Senast uppdaterad den 5 april 2023