Till innehåll

Tillförordnad kommunchef

Tisdagen den 14 september sammanträdde kommunstyrelsens allmänna utskott och valde Marie Strinnholm som tillförordnad kommunchef. Tillförordnandet gäller till dess att en ny kommunchef har rekryterats. (pågående process).

Marie arbetar som verksamhetschef för stödverksamheten och är tillika Sorsele kommuns HR-chef. Hon representerar dessa två verksamhetsområden i kommunens ledningsgrupp.

– Vi behöver fortsätta våra pågående processer i kommunen, där utveckling har satts i fokus, med en tydlig profil på tillit och ett aktivt medarbetarskap. Det är många frågor som riskerar att bli hängande om Sorsele kommun saknar en kommunchef. I slutänden så är det alltid medborgarna vi arbetar för. Jag är hedrad över förtroendet och övervägde beslutet noga innan jag tackade ja, säger Marie Strinnholm.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd (v) är nöjd med valet av Marie Strinnholm.

– Vi var helt överens i politiken. Marie tillför den kommunala ledningsgruppen en fortsatt trygg och stabil utvecklingspotential. Hon har vårt fulla stöd och förtroende även i detta uppdrag.

Kommunchef Christer Normark är också han nöjd med detta val.

– Sorsele kommun har under det sista året arbetat aktivt med tydliga utvecklingsområden, som skapat goda förutsättningar för en hög serviceinriktad och medborgarfokuserad verksamhet. Nu säkerhetsställer vi detta arbete och skapar goda förutsättningar för en ny kommunchef att bjudas in i detta utvecklingsarbete.

Att valet av tillförordnad kommunchef föll på Marie var välkomnat.

– Marie har under året varit drivande i många olika processer och vi har haft ett nära samarbete i många frågor. Det känns naturligt och bra för mig att överlämna till henne. Jag är trygg i min övertygelse om att Sorsele kommer att fortsätta vara en attraktiv kommun.

Senast uppdaterad den 15 september 2021