Lyssna

Tillförordnad ledningsorganisation för skolan utsedd

Vi är glada att kunna meddela att en tillförordnad ledningsorganisation för skolan är fastställd.

Patric Näsström är tillförordnad rektor och ansvarar för förskoleklass till och med gymnasiet, Henrik Sjöström biträdande rektor. Marie Långberg fortsätter som tillförordnad förskolechef, Anita Brännlund biträdande förskolechef och chef för elevhälsan. Kommunchef Charlotta Tarras-Wahlberg har, tills en tillförordnad skolchef kan utses, uppdraget som skolchef som omfattar vuxenutbildningen och Lärcentrum.

Senast uppdaterad den 3 oktober 2018