Till innehåll

Tillsättning av verksamhetschef för äldreomsorgen är nu klar

Rekryteringsgruppen, bestående av kommunchef, HR-chef samt representant från Kommunalarbetareförbundet, har nu landat i valet av verksamhetschef för äldreomsorgen. Den som erbjudits tjänsten och tackat ja, är nuvarande verksamhetschef för IFO (individ- och familjeomsorgen) Sara Johansson.

Sara påbörjar redan i nutid en introduktion i uppdraget och tillträder fullt ut den 1 november. För nuvarande verksamhetschef, Inger Sundin, väntar en välförtjänt ålderspension så snart överlämningen är avslutad.

- Jag vill först och främst tacka för min tid på detta uppdrag, och då särskilt alla fantastiska medarbetare inom min verksamhet. Jag ser att vi fortfarande har stora utmaningar att ta oss an, men jag ser också att vi har stora förutsättningar för det. Den särskilda satsning som nu är gjord vad gäller ledarskapet inom äldreomsorgen i form av en del nyrekryteringar borgar för mycket gott. Bland annat en god arbetsmiljö och fungerande rutiner och struktur, det kommer att gynna både våra brukare och medarbetare, säger Inger.

 HR-chef Marie Strinnholm bekräftar Ingers reflektioner och tillägger.

- Inger har gjort ett fantastiskt arbete för hela verksamhetsområdet, både högt som lågt. Hon har skapat goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete gällande det aktiva medarbetarskap som Sorsele kommun eftersträvar. Nu kan Sara, i god och nära samverkan med medarbetarna och våra arbetstagarorganisationer, fortsätta denna resa med slutdestination en attraktiv och hållbar arbetsplats med toppleverans till våra medborgare, säger Marie.

Sara, som har jobbat som chef i Sorsele kommun i 10 år, ser mycket fram emot sitt nya uppdrag.

- Jag vill verka för en hållbar organisation som ger bästa möjliga vård och omsorg till våra kommuninvånare, samt gör att alla medarbetare i organisationen ska känna en arbetsglädje och en stolthet i hur viktigt just deras arbete är, säger Sara.

Möjligheter öppnades

Kommunchef Christer Normark är nöjd med valet av Ingers efterträdare.

- När Sara sökte denna nya utmaning var hon den pusselbit som behövdes för Sorsele kommun för att ta steget vidare för att skapa så effektiva verksamheter som möjligt. Vi kommer strax att presentera en organisationsförändring där IFO och äldreomsorg enas under en verksamhetschef och där vi kommer att skapa goda förutsättningar för ett kompetensöverförande och leverans till medborgare. Det känns som att vi nu är mogna att gå in i denna process och jag ser många möjligheter, säger Christer.

Senast uppdaterad den 1 november 2021