Till innehåll

Tillsammans möter Polis och Kommun medborgarna

Under föregående vecka och inom ramen för samverkansforumet BUSK (Barn och Unga Sorsele Kommun) har samhällsfunktionerna Kultur- och Fritidschef, Socialsekreterare, Folkhälsosamordnare och Områdespolis träffat eleverna i högstadiet.

Utgångsläget är kartläggningen som genomförs varje höst utifrån de ungas drogvanor och sociala situation. Statistiska siffror som en del i en helhet och omfattar samtliga klasser år 7-9. Ett urval av frågor har de unga fått återkoppling på, information och möjlighet att ge ytterligare synpunkter och kommentarer på svaren som är deras. Det är ungdomarna som kan och vet sin miljö och utsatthet bäst. I detta vill vi öka delaktigheten och inflytande för ungdomarna att själva påverka sina beslut och sin fritid för att hitta annat att göra istället för att börja dricka alkohol och röka vid för tidig ålder.

Under tisdagen genomförde Polisen tillsammans med Individ- och familjeomsorg också en gemensam langningskampanj utanför Systembolaget med syfte att förhindra att barn och ungdomar på ett alldeles för tidigt skede i livet börjar dricka alkohol.
När man fyller 18 år får man börja dricka alkohol, men endast på krogen/restaurangen som har ett beviljat serveringstillstånd.
Vid 20-års ålder får man köpa alkohol på systembolaget och alkoholen får endast tillhandahållas för personer 20 år och uppåt.

Känner du oro för barn och ungdomar kan du alltid vända dig till Individ- och familjeomsorg.
Ring kommunens växel 0952 -140 00 och begär socialsekreterare.
För mer information se kommunens hemsida: Familj, barn och stöd - Sorsele kommun eller Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc (kollpasoc.se)
Vill du anmäla pågående langningsbrott ring 112
Vill du tipsa polisen ring 114 14
Besök polisens hemsida för mer information: Tipsa om brott | Polismyndigheten (polisen.se)

Senast uppdaterad den 16 juni 2022