Till innehåll

Träffar om företagsklimatet

Sorsele kommun har under många år legat i topp i länet avseende ranking av företagsklimat i Sverige. De senaste två åren har resultatet försämrats och Sorsele kommun vill veta varför och vad som behövs för att förbättra klimatet.

Samtal med företagare kommer att genomföras i form av enskilda träffar och gruppträffar i kommunens fyra servicenoder Gargnäs, Blattnicksele, Sorsele samt Ammarnäs. För att lyckas med dessa träffar följer vi medvetet kommunens riktlinjer för medborgardialog. Medborgardialogerna är ett utarbetat koncept för att få med alla delar i ett samtal, från planering, de värdefulla inspelen från företag till återkoppling och uppföljningsarbetet. 

- "Under dialogerna kommer vi träffa företagare, enskilt i personliga samtal och i grupp för att fånga upp synpunkter vad kommunen bör arbeta med för att förbättra företagsklimatet. Resultatet kommer att presenteras för allmänheten, kommunens politiska ledning, kommunledningsgrupp och därtill vara en viktig del i vårt förbättringsarbete" berättar Anton Johansson, kommunutvecklare och som har medborgardialog som ett ansvarsområde i kommunen.

Kommunchef Christer Normark berättar att våra småföretag står för över 50 % av våra arbetstillfällen  i kommunen.

- "Ett bra företagsklimat ökar möjligheten för expansion och nyetableringar, och ger en möjlighet för  vår kommun att överleva och fortsätta att vara attraktiva. Med en målbild av ett bra företagsklimat lägger vi ett viktigt fundament för en hållbarhet för kommunen" säger kommunchef Christer Normark.

Senast uppdaterad den 30 september 2021