Lyssna

Polis och kommun vill öka tryggheten i Sorsele

Genom att samla in svar i den så kallade Trygghetsenkäten ska Polisen och kommunen tillsammans jobba för att öka tryggheten för kommunens medborgare.

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare. En del i det arbetet skapas genom ett samverkansavtal, men också genom så kallade medborgarlöften. För att kunna ta fram dessa löften behövs datainsamling och medborgardialog.

Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Vi vill få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande två åren som medborgarlöftena ska gälla.

Vill du veta mer om samverkansavtalet och medborgarlöften kan du läsa om det här.

Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma!

Här hittar du länken till enkäten: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=795a6f8f748d

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2019.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara. Enkäten är öppen till den 21 oktober. 

 

Senast uppdaterad den 4 oktober 2018