Lyssna

Samrådsinbjudan Ammarnäs och Blattnicksele!

Nu finns samrådshandlingarna att läsa på hemsidan! Under perioden 2018-11-19 till 2019-01-18 inbjuds medborgare, näringar, myndigheter och andra berörda parter att lämna synpunkter på förslaget.

Välkommen att bidra med din åsikt!

Under perioden 2018-11-19 till 2019-01-18 inbjuds medborgare, näringar, myndigheter och andra berörda parter att lämna synpunkter på förslaget. Ta chansen att tycka till om framtiden för platsen som du bor på. Dina synpunkter är viktiga för att planeringen ska kunna utformas så bra som möjligt.

 

Du hittar samrådshandlingarna här: Samrådsinbjudan Ammarnäs/Blattnicksele 

Senast uppdaterad den 19 november 2018