Till innehåll

Uppdaterad information från Kultur- och fritidsenheten 19 april 2021

Nu börjar enheten öppna upp olika verksamheter men med löpande utvärdering utifrån lokal samhällsspridning, regionala och nationella riktlinjer.

Kultur- och fritidsenhetens olika verksamheter börjar nu successivt öppna upp.

  • Biblioteket öppnar upp dörrarna så du kan besöka biblioteket och filialerna under deras öppettider men fortfarande bara för korta besök.
  • Simhallen öppnar upp för allmänbad men med begräsning av  1 person per 10m2. I bassängen kan det vara maximalt sex badande för att säkerställa maximalt tre personer per omklädningsrum. Detta innebär speciella rutiner och restriktioner och dessa kan du läsa mer om på simhallens hemsida
  • Idrottshallen är nu möjlig att boka för föreningar utan begränsning på ålder.
  • Kulturskolans dansundervisning startar igen på plats på Kulturhuset.

 

Enheten följer utvecklingen noggrant och nya restriktioner kan komma med kort framförhållning. Vi vill påminna om att de allmänna råden och de skärpta rekommendationerna i Västerbotten gäller.

Senast uppdaterad den 19 april 2021