Till innehåll

Uppdaterad information från Kultur- och fritidsenheten 20 augusti 2021

Enheten öppna upp allt mer olika verksamheter men med löpande utvärdering utifrån lokal samhällsspridning, regionala och nationella riktlinjer.

Kultur- och fritidsenheten öppnar upp anläggningarna allt mer. 

  • Simhallen öppnar upp för allmänbad och uthyrning till föreningar. Särskilda restriktioner finns och dem kan du läsa mer om simhallens hemsida
  • Idrottshallen är nu möjlig att boka för föreningar, företag och privatpersoner. För att undvika trängsel fortsätter begränsningen med max tre personer i omklädningsrum och max 30 personer totalt i idrottshallen som tidigare. Ombyte och duschning ska ske hemma.
  • Kulturhuset öppnar åter för uthyrning.
  • Ungdomsverksamheten har fortfarande stäng och utvärdering görs löpande utifrån aktuell smittspridning och gällande restriktioner. Dock öppnar MER-öppet för fritidsgården Läget som ger möjlighet att använda lokalen som träffpunkt. Mer information om detta går att läsa på fritidsgårdens hemsida.

Nationella allmänna råden och rekommendationerna gäller fortfarande och begränsningsförordningen som bland annat innehåller att hålla avstånd. Folkhälsomyndigheten har bra information vad som gäller för olika typer av sammankomster.

Enheten följer utvecklingen noggrant och nya restriktioner kan komma med kort framförhållning. Vi vill påminna om att de allmänna råden och de skärpta rekommendationerna i Västerbotten gäller

Senast uppdaterad den 20 augusti 2021