Lyssna

Uppdatering av coronaläget

Allmän samhällsspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet. Smittoläget i Västerbottens län är fortfarande stabilt gällande covid-19. Det finns risk för ytterligare smittspridning samt lokala utbrott i anslutning till arbete och skolstart efter semestern, och det är därför lika angeläget nu som tidigare att följa rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19. Det är allas ansvar att hjälpa till att bromsa smittan.

Följande rekommendationer gäller från myndigheterna - håll ut och håll avstånd!

  • Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller näsduk.
  • Varje person/medborgare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.
  • Regeringen har förbjudit sammankomster på över 50 deltagare.
  • Gör riskbedömning för sammankomster med färre än 50 deltagare.
  • Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
  • Det är viktigt att skydda de äldre.

Till dig som är över 70 år

  • undvik nära kontakter och folksamlingar t. ex i affärer, i kollektivtrafik eller andra offentliga lokaler.
  • du kan ta en promenad och vistas utomhus.

Resande och kollektivtrafik

Res kollektivt bara om du måste - gör plats för de som måste fram. 

Provtagning och smittspårning

Provtagning och smittspårning är en led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbottens län. Testa dig, även om du bara har milda symtom. På Sorsele sjukstugas hemsida kan du läsa om hur egenprovtagningen går till i Sorsele kommun. 

Besöksförbud på äldreboenden

Från och med 1 april 2020 råder ett generellt besöksförbud vid alla äldreboenden i landet och detta beslut har förlängts till och med den 30 september 2020. Syftet är att skydda de äldre från att smittas av covid-19. Besöksförbudet hindrar inte promenader utomhus, men att boende vistas i andra boendemiljöer avråds starkt ifrån. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver. Förändringar kommer i så fall att gälla från den 1 oktober 2020.

Utvecklingen av covid-19

Läget i länet är fortsatt stabilt. På Region Västerbottens hemsida kan du följa statistiken över antalet smittade i länet och kommunerna. Antalet fall i statistiken är inte det faktiska antalet fall, utan visar bara de personer som provtagits och visat sig bära viruset. Det innebär att det finns fler fall av covid-19 i kommunerna än de som anges i statistiken. Om särskilda insatser för provtagning görs i en kommun, så är det troligt att fler fall av covid-19 kan konstateras där. Det är inte ett tecken på att graden av samhällsspridning är större eller att spridningen har ökat. Oavsett hur många bekräftat smittade en kommun har är det viktigt att följa rekommendationerna för att minska smittspridningen och undvika lokala utbrott. 

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Var källkritisk

Var källkritisk. Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige.
På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd för hemvändande resenärer. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika spårk. Sveriges radio P4 översätter nyheter om Coronaviruset till bland annat engelska och arabiska.

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Sveriges radio P4 - nyheter på andra språk

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Notera att det är mycket hög belastning på 113 13  vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2020