Lyssna

Skärpta råd för dig i Västerbotten

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Undvik att umgås med andra

Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte

Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser

Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter

Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Sammankomster

Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare. 

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Fortsätt även att följa de allmänna råden:

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.
 • Åk kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
 • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Anpassningar i Sorsele kommuns verksamheter

Särskilda boenden

Omsorgsförvaltningen har i samråd med kommunchefen fattat beslut om att stänga de externa besöken till kommunens äldreboenden. Beslutet gäller from den 20 nov 2020 och framåt intill ledningsgruppen fattar annat beslut.

All personal inom omsorgens verksamheter använder munskydd.

Anpassningar inom Kultur- och fritidsverksamheten

Här kan du läsa om anpassningar inom kultur- och fritidsverksamheten

Anpassningar inom barn- och utbildningsverksamheten

Redan under vårterminen genomfördes anpassningar för att minska spridningen av covid-19. Dessa kvarstår. Ytterligare anpassningar kommuniceras av rektor.

Kommunövergripande anpassningar

 • Begränsa fysiska kontakter på jobbet, till exempel fysiska personalmöten. Digitala möten ska alltid vara förstahandsalternativet. 
 • Personal som har möjlighet att jobba hemifrån ska göra det, med hänsyn till arbetsuppgifter och fysisk arbetsmiljö i hemmet. 
 • Att inte genomföra arbets- och tjänsteresor generellt utanför Sorsele kommun.
 • Kommunhuset är stängt för obokade besök. Till exempel kommer kundtjänst att ta emot sina besök i luckan mellan ytter- och innerdörr i kommunhuset. Verksamheterna har var för sig ansvar för att anpassa besök så att dessa blir säkra. Ta kontakt med den du vill träffa för att få veta hur besöket ska gå till. IFO har en särskild ingång och har som verksamhet egna rutiner för externa besök.  

Provtagning och smittspårning

Provtagning och smittspårning är en led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbottens län. På Sorsele sjukstugas hemsida kan du läsa om hur egenprovtagningen går till i Sorsele kommun. 

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Var källkritisk

Var källkritisk. Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information.

Smittoläget

På Region Västerbottens hemsida kan man följa statistiken för antal smittade kommun för kommun: https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Vi vill påminna om att det i nuläget låga smittotalet i Sorsele kommun inte innebär att smittan inte förekommer i samhället.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige.
På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd för hemvändande resenärer. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika spårk. Sveriges radio P4 översätter nyheter om Coronaviruset till bland annat engelska och arabiska.

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Sveriges radio P4 - nyheter på andra språk

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Notera att det är mycket hög belastning på 113 13  vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Senast uppdaterad den 24 november 2020

Aktuellt