Till innehåll

Utkörning av nya avfallskärl påbörjas

Det tog längre tid än förväntat, men nu körs de nya avfallskärlen för insamling av matavfall till hushållen i Sorsele kommun ut, med början på samhället. Observera att där kärlen lämnas ska också hämtning ske nästa gång.

Förändringen innebär att avfallskärlen har ett tvåfackssystem, ett för insamling av matavfall, och ett för insamling av restavfall. I kärlet får du ett startkit med påshållare, matavfallspåsar och en informationsbroschyr med kort information om insamling, sopkärl och placering.
Tidigare i höst gick det ut en mer omfattande informationsbroschyr med posten. För er som inte har kvar den kan du läsa den här: https://www.sebroschyr.se/Matavsallsguide/WebView/
Du kan förstås också alltid läsa på vår hemsida om förändringen, vad den innebär och vanligt förekommande frågor: https://www.sorsele.se/matavfall
Senast uppdaterad den 8 december 2022