Till innehåll

Utställning av föreskrifter om avfallshantering

Tekniska verksamheten har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter från den 27 juni till den 30 augusti 2022.

Mellan den 27 juni och 30 augusti 2022 är förslaget på föreskrifter om avfallshantering i Sorsele kommun utställt på samråd och det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Nyheten uppdateras med vilka fysiska platser föreskrifterna kan läsas på.

Du kan också läsa förslaget här:

 

Information om kommunala avfallsföreskrifter

Lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan utgör en så kallad renhållningsordning. Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § miljöbalken hållas samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter, även de som inte är fastighetsinnehavare eller myndighet.

Så här kan du lämna synpunkter

Synpunkter ska senast den 30 augusti 2022 ha inkommit skriftligt till:
Sorsele kommun
924 81 SORSELE

Du kan också skicka e-post till kommun@sorsele.se
 

Senast uppdaterad den 30 juni 2022