Till innehåll

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Vi står upp för demokratin

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd har undertecknat deklarationen för en stark demokrati – värd att värna varje dag.

Regeringen uppmärksammar att det i år är 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta.
Att den svenska demokratin fyller 100 år innebär ett unikt tillfälle att uppmärksamma att demokratin ständigt måste främjas, förankras och försvaras.
Demokratin utgår från idén om politisk jämlikhet och byggs underifrån. Det handlar om hur vi förhåller oss till andra människor och i ett demokratiskt samhälle omfamnas olikheter genom de universella mänskliga rättigheterna som gäller för alla och envar. Det slår fast att alla människor oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individers möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna.


Genom demokratideklarationen tydliggörs att Sorsele kommun värnar för alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Syftet med en fungerande demokrati och mångfald är att det bidrar till social välfärd, rättvisa och hållbar samhällsutveckling.

Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om demokratin likväl som att öka engagemanget och människors delaktighet.

Senast uppdaterad den 13 oktober 2021