Lyssna

Vårflod 2020

Räddningstjänsten förbereder sig på en vårflod och vidtar i dagsläget förebyggande åtgärder i Ammarnäs.

Enligt befintliga prognoser är vårfloden långt ifrån de nivåer som uppstod 1995. Endast ett vattendrag, Tjulån kan förväntas ställa till problem, nivåerna prognosticeras vara i närheten av den nivå som uppmättes 2005.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här bara är prognoser som görs utifrån sådana faktorer som snömängd och väderlek, så de kan förstås komma att ändras, säger räddningschef Jan Fransson.

Räddningstjänsten följer utvecklingen noggrant och sätter in åtgärder så snart prognosen pekar på att det blir nödvändigt.

Senast uppdaterad den 4 juni 2020