Lyssna

Vaccinering pågår

En första vaccineringsomgång har genomförts i Sorsele kommun under vecka 3 och 4. 75 doser levererades vardera vecka, alltså totalt 150 doser.

Alla som är bosatta i särskilt boende som har velat ha vaccinet har fått den första vaccindosen. Det har också kommunens personal i särskilt boende, sjuksköterskor samt hemtjänstpersonal i Sorsele. 

Under vecka 5 levererades inget vaccin till Sorsele kommun och mängden vaccin som levereras är avgörande för den lokala vaccintakten. Vaccinets korta hållbarhet, temperaturkrav och känslighet för skakningar är en utmaning att hantera logistiken för och kan medföra justeringar i prioriteringen. Inget vaccin får förfaras, vilket också kan detta medföra justeringar i prioriteringen.

Under vecka 6 påbörjas vaccineringen av personer som har hemsjukvård samt de som har hemtjänst både i Sorsele samhälle samt i Gargnäs och Ammarnäs. Vaccinationen kan dock praktiskt komma att genomföras under vecka 8. Berörda kommer att kontaktas med information om hur detta går till, vad som krävs och var vaccineringen ska genomföras. 

Region Västerbottens hemsida kan du läsa om den preliminära tidsplanen och när i ordningen olika riskgrupper kommer. I och med att Astra Zenecas vaccin inte rekommenderas till personer över 65 år reserveras Pfizers vaccin till personer över 65 år, vilket kan ha en inverkan på hur vaccinet fördelas mellan de olika riskgrupperna. Region Västerbotten informerar löpande prioriterade grupper om hur de får tid för vaccination. Det är ännu inte möjligt för övriga att själv boka tid för vaccination.

Under vecka 8 ges den andra dosen vaccin till de som redan har vaccinerats inom Sorsele kommun.

Observera att prioriteringar och förutsättningar kan förändras med kort varsel. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2021