Till innehåll

Vattenskoter i Sorsele kommun

Är du i Västerbottens län och vill ta din vattenskoter ut på tur? Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Här får du köra vattenskoter i Sorsele kommun

Länsstyrelsen i Västerbotten pekar i enlighet med vattenskoterförordningen ut särskilda områden där det är tillåtet att köra vattenskoter. I Sorsele kommun finns endast ett godkänt område för att köra vattenskoter - Storjuktan.

På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om var du får köra i länet. Information om vattenskoter finns nästan längst ner på sidan.

Information om vattenskoter, godkända områden och farleder

 

Vad har du som kör vattenskoter för ansvar?

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Detta innebär:

  • Åldersgräns på 15 år.
  • Gott sjömanskap – Om man exempelvis inte är tillräckligt försiktig och orsakar en sjöolycka kan man dömas till böter eller fängelse. (20 kap. 2 § sjölagen)
  • Hänsynsreglerna i MB – Reglerna innebär ett ansvar att ta hänsyn till miljön och människors hälsa (2 kap MB). Vattenskotern kan störa och skada känsligt djur- och fågelliv, bland annat genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning vår och försommar. Vindelälven är ett område som åtnjuter höga miljöskydd. Intensiv körning med vattenskoter i begränsat område kan upplevas mycket störande av människor. 
  • Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter.

Polisens roll

Vattenskoterförordningens giltighet har ifrågasatts genom en dom från EU-domstolen vilket gör att det idag inte bedrivs någon tillsyn utifrån reglerna i förordningen. Däremot har du som kör vattenskoter ansvar för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. 

Riksåklagaren har dock beslutat att polisen från den 1 juli 2021 ska kunna ge ordningsböter på plats för störande och onödig vattenskoterkörning. Bötesbeloppet är på 1500 kronor.

 Läs mer på polisen.se

Senast uppdaterad den 30 juni 2021