Till innehåll

Verksamhetsansvarig för insamling av kommunalt avfall

Treparten är en gemensam renhållningsnämnd som samverkat kring bostadsnära insamling av hushållsavfallet med sopbilar i de tre deltagande kommunerna Norsjö, Malå och Sorsele i tjugo års tid. Kommunerna står nu tillsammans redo att införa insamling av utsorterat matavfall och söker därför en ledande nyckelperson till verksamheten. De tre samverkande kommunerna andas livskraft och utveckling i Västerbottens inland, nära både kust och fjäll.

Beskrivning & Arbetsuppgifter

Tillsammans med chefer i samtliga tre samverkande kommuner arbetar du med att omforma verksamheten efter dess nya grundförutsättningar. Du ser till att vi skapar grunder för en verksamhet med fortsatt hög kvalitet, även efter den förändring som verksamheten står inför. Din anställning finns i Norsjö Kommun men stationeringsort är möjlig i alla de tre samverkande kommunerna.

Du växlar dagligen mellan de mer strategiska och de direkt operativa uppgifterna i verksamheten. Du leder, styr, följer upp och utvecklar verksamheten och har ett direkt personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar. Du planerar och leder trafik och sköter samordningen mellan berörda chefer i de samverkande kommunerna. Du utreder, planerar trafik och ansvar också över genomförandet av eventuella investeringar kopplade till trepartens verksamhet.

Du är föredragande mot den politiska nämnden och omsätter antagna mål och beslut i praktisk handling. Det innebär att producera beslutsunderlag med hög kvalité och ha övergripande ansvar för planering, utförande, och uppföljning. Du ansvar för att politiska ärenden eller remisser som inte kan behandlas färdigt av nämnden bereds till respektive kommuns beslutande instans. Det är också du som ansvarar för framtagandet och ajourhållning av de styrande dokument som är nödvändiga för nämndens verksamhet i samtliga tre samverkande kommuner till exempel renhållningsföreskrifter och taxor, detta innebär att ditt arbete också är starkt sammankopplat med de samverkande kommunernas egna avfallsorganisationer för tex. avfall via återvinningscentraler vilka du kommer ha en nära samverkan med.

Du har ett övergripande ansvar över att information till och dialog med avfallskollektivens medlemmar planeras, samordnas och genomförs gemensamt mellan de samverkande kommunerna och till din hjälp finns informatörer i alla tre kommuner. Du bevakar det som sker både regionalt och nationellt för trepartens räkning inom avfallsområdet och deltar i de samverkansnätverk som Treparten beslutar att ingå i. Du svarar också på eventuella undersökningar som inkommer gällande nämndens verksamhet, det kan även omfatta viss del av övrig avfallsverksamhet i de tre kommunerna.

Jobbet söker du till Norsjö kommun. Vill du läsa mer eller söka jobbet: Verksamhetsansvarig för insamling av kommunalt avfall (varbi.com)

Senast uppdaterad den 19 november 2021