Lyssna

Ytterligare positiva provsvar i skolverksamheten

Under tisdagen konstaterades en av skolans lärare ha smittats i covid-19 efter att ha fått symptom under måndagen. Inga elever har utsatts för en smittrisk via läraren eftersom måndagen var en studiedag. Flera av lärarens kollegor har dock vistats i samma lokaler på Vindelälvsskolan under måndag förmiddag och har då eventuellt exponerats för smitta. Efter samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare beslutas att högstadiets personal fjärrundervisar hemifrån resten av veckan för att minska riskerna för fortsatt smittspridning.

Ytterligare provsvar för misstänkt smitta väntas att komma under dagen. 

Skolan håller stängt och bedriver endast fjärrundervisning den 16-19 februari 2021.

Senast uppdaterad den 17 februari 2021