Till innehåll

Ekonomiskt stöd

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i kommunen har rätt till ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina beov på annat sätt. För att ansöka om bistånd måste du ha fyllt 18 år. I det fall du går i gymnasieskolan är dina föräldrar försörjningsskyldiga upp till 21 år.
(Föräldrabalken 7:1)

Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand skall du tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd m m.) Tillgångar (bankmedel, aktier, fonder m m) eller kapitalvaror som lätt går att sälja, måste först användas innan du har rätt till bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.

Senast uppdaterad den 9 mars 2021