E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

I kommunen finns ett boende för ensamkommande barn.

Senast uppdaterad den 29 juni 2018