Till innehåll

Familj, barn och stöd

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp för att klara av svåra situationer. Det kan också gälla dig som har ett problem i familjen. Då kan du vända dig till kommunens Individ- och familjeomsorg, IFO.

Det kan vara bekymmer med ekonomin eller att du berörs av missbruk samt andra familjerelaterade problem och behöver familjerådgivning. Det kan även vara när du blir äldre och krafterna avtar. Det kan gälla dig som drabbas av en sjukdom, skada eller som har en funktionsnedsättning.

Genom Individ- och familjeomsorgen kan du få stöd och bidrag såsom exempelvis familjehem eller ekonomiskt bistånd under kortare eller längre tid. 

Inom IFO arbetar socialsekreterare och handläggare med hjälp, råd, stöd och information. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Du kanske vill få svar på frågorna:

  • Hur fungerar det med försörjningsstöd?
  • Hur gör man om man misstänker att ett barn i ens närhet far illa?
  • Hur kan jag få stöd om jag berörs av missbruk?

Dessa frågor och många fler kan socialtjänsten hjälpa dig med.

Kontakt

Du som vill få kontakt med någon socialsekreterare, ring 0952-140 00 (växeln). Du kan även lämna meddelande i växeln så ringer en socialsekreterare upp så snart det är möjligt.

Senast uppdaterad den 2 november 2022