Lyssna

Kontaktuppgifter omsorg och stöd

Kontaktuppgifter äldreomsorgen

Äldreomsorgschef

Inger Sundin
Telefon: 0952 - 140 31
inger.sundin@sorsele.se

Enhetschef hemtjänsten

Carolina Lundström
Telefon: 0952 - 141 65
carolina.lundstrom@sorsele.se

Enhetschef Rosengården/Älvglimten
Biståndshandläggare LSS

Gustav Karlberg
Telefon: 0952 - 140 84
gustav.karlberg@sorsele.se

Enhetschef Lillågården: Åbacken och Utsikten

Trodie Karlsson
Telefon: 0952 - 141 64
trodie.karlsson@sorsele.se

Biståndshandläggare äldreomsorg

Jenny Ottosson
Telefon: 0952 - 141 71
jenny.ottosson@sorsele.se

Färdtjänsthandläggare

Fanny Johansson
Telefon: 073-06 04 126
fanny.johansson@sorsele.se 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska MAS

Ann-Katrin Janeheim
Tel: 070 - 323 40 37

Sjuksköterska Hemsjukvård

Telefon: 0952 - 141 74

Sjuksköterska Rosengården

Telefon: 0952 - 141 35

Sjuksköterska Lillågården

Telefon: 0952 - 141 44

Arbetsterapeut

Telefon: 0952 - 141 76

Sjukgymnast

Telefon: 0952 - 141 37


Kontaktuppgifter individ- och familjeomsorgen

IFO-chef

Sara Johansson
Telefon: 0952 - 141 50
sara.johansson@sorsele.se

Socialsekreterare, växel

Tel: 0952 - 140 00 

Psykiatrisamordnare

Lotta Holmström
Telefon: 0952 - 141 21
lotta.holmstrom@sorsele.se

Familjerådgivare

Solweig Öjebrandt
Telefon: 072 - 564 57 60

Anhörigombud

Åsa Israelsson
Mobil: 076-781 72 80
asa.israelsson@sorsele.se

Budget- och skuldrådgivare

Telefon: 0950 - 166 84

Konsumentvägledning

Ingrid Elebrink
Telefon: 0951-142 61

Handläggare bostadsanpassning

Therese Brännlund
Telefon: 0952 - 140 57
therese.brannlund@sorsele.se 


Handläggare överförmyndare

Amanda Flodin
Telefon: 0952 - 140 86
overformyndaren@sorsele.se

Senast uppdaterad den 10 juni 2020