Till innehåll

Informationsguide

Informationsguide - Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas av psykisk ohälsa.

I denna guide kan du hitta information om verksamheter i Sorsele som stödjer, hjälper och underlättar för den som drabbats av psykisk ohälsa.

Här finns telefonnummer, adresser och hemsidor som kan vara bra att ha när man behöver stöd.

Har du drabbats av psykisk ohälsa är det viktigt att du tar de kontakter som är nödvändiga. Du kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring, återhämtning och rehabilitering.

Denna guide riktar sig främst till vuxna som drabbats av psykisk ohälsa, men kan också vara till hjälp för anhöriga, nästående och andra som söker information.

Guiden finns tillgänglit här på Sorsele hemsida Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa den kan även nås via Region Västerbottens hemsida (tidigare Västerbottens läns landsting).

Denna guide uppdateras vartannat år och ansvarig för detta är psykiatirsamordnaren. Guiden presenterades första gången juli 2010.

Senast uppdaterad den 1 september 2020