Lyssna

Storprojektet Bredband till fler

Sorsele kommun bygger ut det fiberoptiska bredbandsnätet. Utbyggnaden kommer att bestå av ortssammanbindande nät och områdesnät.

Strukturfondspartnerskapet övre Norrland har beslutat att prioritera projekt ”Bredband till fler” och bevilja dryga 22 miljoner kronor i projektstöd. Inom ramen för projektet kommer så kallat ortssammanbindande bredbandsnät att byggas i Västerbottens alla 15 kommuner

Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå dit krävs stora satsningar på bredbandsutbyggnad, främst i de mer avlägsna områdena som idag helt saknar marknadsintresse.

De 22 miljoner kronor som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden avser medfinansiering om 50 % av projektets totala budgetomslutning. Region Västerbotten medfinansierar projektet med 5 miljoner kronor (11 %) och länets kommuner medfinansierar tillsammans 17 miljoner kronor (39 %).

 

Senast uppdaterad den 3 september 2020