Lyssna

Sorsele

Välkommen till Regnbågen

Fritidshemmet finns integrerad i skolan där barnen tas om hand av erfaren personal. Fritidshemmet bidrar till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och möjliggör för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. 

Fritidshemmet Regnbågen bedriver sin verksamhet i Solhems gamla lokaler intill Vindelälvsskolan under renoveringstiden av dess ordinarie lokal. Beräknat fram till sportlovet vt 2018.

På fritidshemmet vistas barn i åldrarna 6-12 år.

Besöksadress:
Skolgatan 11
924 32 Sorsele

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2018